CULTUUR OP THERESIA

THUIS OP HET THERESIA EN DE WERELD AAN JE VOETEN

Als Cultuurprofielschool besteden wij veel aandacht kunst en cultuur zowel in het curriculum als in het buitenschoolse programma. Kunst en cultuur staan binnen de kunstvakken al centraal, maar ook in het excursieprogramma van zowel de school als van de kunstvakken wordt hieraan veel aandacht gegeven. Naast kunst en cultuur besteden we ook aandacht aan het aspect cultureel erfgoed. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met andere vakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde.

Het Theresialyceum is sinds 2009 een cultuurprofielschool. Het cultuurprofiel is gericht op het structureel integreren van kunst, cultuur en erfgoed in het curriculum en op een hoge kwaliteit in de kunstvakken beeldend en muziek. In het nieuwe beleidsplan gaan we verder met deze twee accenten, die we nu hebben vastgelegd in een brede cultuurleerlijn en in een verdiepende kunstleerlijn.

De belangstelling voor kunst en cultuur zijn een voorbeeld van de rijke traditie en cultuur van de school. Als een leerling het Theresialyceum verlaat, dan heeft deze leerling een culturele identiteit ontwikkeld, de leerling staat open voor de wereld om hem/haar/hen heen en voor het andere en de ander, de leerling heeft kunstvakinhoudelijke kennis en een scala aan belangrijke levensvaardigheden opgedaan en kan creatief denken en handelen.

Mede door de gevarieerde en verdiepende ervaringen met kunst en cultuur heeft de leerling creatief leren denken en handelen, heeft de leerling tijdens excursies en culturele activiteiten verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander leren nemen en kan de leerling terugkijken op een verrijkende schooltijd, waarin de leerling het belang en de waarde van kunst en cultuur voor zichzelf en voor de wereld heeft kunnen ontdekken, de leerlingen hebben zich thuis leren voelen bij de kunst- en cultuurlessen maar hebben de wereld aan hun voeten omdat zij zich in kunnen leven in kunst, cultuur, de ander en het andere. Dat vinden we een grote verrijking voor hen, waardevol voor de rest van hun leven.