CULTUUR OP THERESIA

KUNST LEERLIJN MUZIEK BOVENBOUW

HAVO

KLAS 4h – KUBV en KUA

Thema

Doel/speerpunten

Begin van de muziekgeschiedenis van de popmuziek:

–    Geschiedenis van Blues, Rock n Roll en jazz tot alle vormen van lichte muziek tot 2022. Doel is om leerlingen te laten ervaren dat de muziek die zij nu maken en spelen afstamt van de  jazz (improvisatie en syncopisch) en blues (akkoorden schema’s, zang, soleren ). Docent P. Hamers probeert de muziek geschiedenis zoveel mogelijk te koppelen aan hun practicum lessen. Stukje historie voordat ze gaan spelen. Verdieping dus.

 

KLAS 5h – KUBV en KUA

Thema

Doel/speerpunten

Eigen compositie maken

–    Havo 5 heeft als praktische eindexamenopdracht het componeren van een eigen stuk. Dat mogen allerlei genres zijn, maar over het algemeen kiezen zij voor een pop gerelateerd nummer. Echter voordat zij daarmee beginnen laat ik ze kennis maken met componisten van verschillende genres: klassiek , jazz, singer-songwriter en orkest/big band. Via het netwerk van docent P. Hamers van jazzpodium Paradox en Fontys Hogeschool voor de kunsten (waar hij als docent kunstgeschiedenis werkt) moeten de leerlingen een interview doen met een componist. Zij moeten zelf vragen bedenken en het moet een bron van inspiratie zijn voor het maken van hun eigen compositie.

 

 

KLAS 4h, 5h

Thema

Doel/speerpunten

Lunchconcert

Muziekleerlingen verzorgen regelmatig lunchconcerten voor leerlingen en docenten van het Theresialyceum

Nieuwjaarsconcert

Muziekleerlingen en oud-leerlingen spelen in het orkest of als solist tijdens het nieuwjaarsconcert.

Con Gaudi

Muziek maken met mensen met een beperking. Muziek is een middel om contact te leggen.

Young Classical Talent Award

Jeugdtalenten in de klassieke muziek (van Tilburgse scholen) treden op in de concertzaal voor publiek.

VWO

KLAS 4v – KUBV en KUA – starten vanuit leren creëren en leren analyseren van kunst

Thema

Doel/speerpunten

Begin van de geschiedenis van de popmuziek:

–    Geschiedenis van de popmuziek: jazz, blues, Gospel, Spiritual. Ook zij werken in het vierde jaar aan muziekgenres tot 2022. In de bands waarin zij spelen moet minimaal twee werken zitten die docent P. Hamers  in de muziekgeschiedenis behandelt. Daarnaast mogen zij zelf een aantal favoriete stukken kiezen. De practicum les wordt getoetst aan de hand van het proces en door middel van een lunchconcert. Deze concerten vinden op school plaats en aan het eind van het school jaar geven alle jaarlagen een concert in jazz/poptempel Paradox. Via het netwerk van docent P. Hamers kunnen we daar een keer per jaar voor een minimaal  bedrag het podium gebruiken.

KUA – Kunst analyseren: aspecten, principes en strategieën

–    Kunstbegrippen toepassen op voorbeelden uit de kunst; Kunst analyseren – kennis en vaardigheden

KUA – Massacultuur & Postmodernisme

–    Kennis van modernisme, postmodernisme en massacultuur toepassen op nieuwe voorbeelden; Conceptmaps maken – afdeling 1 en 2 Palet CKV 2; Een eigen onderzoek uitwerken (Jigsaw opdracht)

Excursie

–    Leren kunst analyseren; leren over artistieke creativiteit (door te kijken naar kunst); kunst meemaken en betekenis geven.

KLAS 5v – KUBV en KUA – leren experimenteren en innoveren en leren onderzoeken van kunstcontexten

Thema

Doel/speerpunten

Muziekgeschiedenis van Barok, Classicisme en Romantiek.

–    Muziekgeschiedenis van de Barok, Classisisme en Romantiek. Daarnaast werken zij naar een  muziektheoretische kennis die het niveau van basisjaar conservatorium haalt. Veel muziekleerlingen van onze  school willen graag docent muziek worden of zich toeleggen op het uitvoerend musicus vak. Naast alle theoretisch kennis is er op vwo 5 en vwo 6 door het jaar heen de mogelijkheid om zich te oriënteren bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Omdat docent P. Hamers daar werkt zijn er voortdurend lijntjes: studenten doen stage ervaring op aan het Theresialyceum en onze leerlingen kunnen workshops volgen bij studenten van docent P. Hamers op Fontys.

Excursie (accent op kunst algemeen en kunst analyseren)

–   Leren kunst analyseren; leren over artistieke creativiteit (door te kijken naar kunst); kunst meemaken en betekenis geven.

Kunst algemeen – Hofcultuur

–   Kernconcepten begrijpen (Hof – Renaissance/Barok/ Neoclassicisme en over kunst van vrouwen); Contextualiseren; Kunsthistorisch redeneren; Kunst analyseren (meerdere kunsten); Bronnenonderzoek leren doen; Presenteren (mondeling en schriftelijk); Toets maken en evalueren van/reflecteren op leerproces

Kunst algemeen – Burgerij

–   Kernconcepten begrijpen (Burgerij – Barok/Neoclassicisme en over slavernijgeschiedenis en ons koloniale verleden); Leren contextualiseren; Kunsthistorisch redeneren; Kunst analyseren (meerdere kunsten, verdiepend niveau); Bronnenonderzoek leren doen op basis van wetenschappelijke bronnen; Presenteren (mondeling en schriftelijk); Toets maken en evalueren van/reflecteren op leerproces

KLAS 6v – KUBV en KUA

Thema

Doel/speerpunten

Muziekgeschiedenis van de moderne tijd.

–    Muziekgeschiedenis van de Moderne tijd. Daarnaast werken zij naar een  muziektheoretische kennis die het niveau van basisjaar conservatorium haalt. Veel muziekleerlingen van onze  school willen graag docent muziek worden of zich toeleggen op het uitvoerend musicus vak. Naast alle theoretisch kennis is er op vwo 5 en vwo 6 door het jaar heen de mogelijkheid om zich te oriënteren bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Omdat ik daar werk zijn er voortdurend lijntjes: studenten doen stage ervaring op aan het Theresialyceum en onze leerlingen kunnen workshops volgen bij studenten van docent P. Hamers op Fontys. Het verschil met 5 vwo is dat nogal wat leerlingen graag naar  Ampa (Academie for music and performing Arts ) en Ame (Academie voor muziekeducatie) willen. Zij  worden via een speciale theorieklas en door middel van veel voorspeel momenten klaargemaakt voor  een toelatingsexamen. De meeste leerlingen worden aangenomen voor de opleiding of komen in het voorbereidend jaar.

 

Vaktheorie/kunst algemeen

 

Toetsvragen over vaktheorie muziek en kunst algemeen beantwoorden op examenniveau

KUA – Examen

–   Leren begrijpen, waarderen en analyseren van de betekenis(sen) van kunst in verschillende contexten (tijd, plaats en functie)

KLAS 4v, 5v en 6v
Thema Doel/speerpunten
Lunchconcert Muziekleerlingen verzorgen regelmatig lunchconcerten voor leerlingen en docenten van het Theresialyceum

Nieuwjaarsconcert

Muziekleerlingen en oud-leerlingen spelen in het orkest of als solist tijdens het nieuwjaarsconcert.

Con Gaudi

Muziek maken met mensen met een beperking. Muziek is een middel om contact te leggen.

Young Classical Talent Award

Jeugdtalenten in de klassieke muziek (van Tilburgse scholen) treden op in de concertzaal voor publiek.