CULTUUR OP THERESIA

CULTUUR MEEMAKEN ONDERBOUW

In onderstaande overzichten zijn alle projecten in de doorlopende leerlijn te zien. Door op de projecten in de linkerkolom te klikken verschijnen de projectbladen (deze zijn alleen beschikbaar voor de langjarige projecten). lichtblauwe tekst = project in ontwikkeling

KLAS 1  –  Vroege tijd  meemaken en verhalen vertellen

Project

Doel/speerpunten

Schrijversdag

Verhalen voorstellen en meemaken

Geofort

Waar alles om de aarde draait

Middeleeuwen

Cultuurgeschiedenis meemaken – Middeleeuwen Den Bosch

KLAS 2  –  Nieuwere tijd meemaken en andere culturen meemaken

Project

Doel/speerpunten

Artcadia

Creativiteit en techniek meemaken

Project China

Cultuur (interculturaliteit) meemaken

Delft – 17e eeuw (Gouden Eeuw) kolonialisme en slavernij-verleden

Cultuurgeschiedenis 17e eeuw, meemaken

Textielmuseum en 19e eeuw

Cultuurgeschiedenis 19e eeuw

KLAS 3 – Nieuwste tijd meemaken en creativiteit meemaken

Project

Doel/speerpunten

Mediacultuur

Omgaan met media, massacultuur en sociale media

20ste eeuw (wortelen van de moderniteit)


Kunst, cultuur en erfgoed meemaken: wortels van de moderne tijd 

 

Literatuurdag

Literatuur en Poëzie maken en meemaken en gedicht verbeelden (bij beeldend)

KLAS 1, 2 en 3

Project

Doel/speerpunten

Soldaat van Oranje

Muzikale voorstelling in een geschiedkundige context. Workshops rondom analyse van de muziek, het verhaal en de workshop rondom de geschiedkundige context.

Samenwerking Chinees & muziek

Opzetten tentoonstelling rondom geschiedenis van de Chinese muziek in combinatie met teksten en gedichten. (Incidenteel project)

Project STRAAT

Dit jaar wordt het project op de Cobbenhagenlaan uitgevoerd. Het gaat om een project waarbij alle instanties uit de Cobbenhagenlaan betrokken worden: UvT, kerk, Fontys, Avans, Maranatha kerk, Theresialyceum. Zij dragen allen bij tot een historisch en cultureel festijn. (Incidenteel project)