CULTUUR OP THERESIA

KUNST LEERLIJN MUZIEK ONDERBOUW

Bij het vak Muziek werken we sinds het schooljaar 2022-2023 in klas 2 en 3 met de methode BeatsnBits als aanvulling op onze doorlopende bestaande leerlijn en eigen methode. In klas 1 en 2 ligt het accent op het toewerken naar een basisvaardigheid op twee instrumenten en het samen musiceren. Daarnaast verwerven de leerlingen de basistheorie (+/- gelijk aan Hafabra examen A) en leren zij luisteren naar verschillende muziekstijlen (met bijbehorende context). In klas 3 wordt de theoretische kennis van de leerlingen verder harmonisch uitgewerkt, zodat zij in staat zijn zelf nummers uit te zoeken of te componeren. Daarnaast wordt de kennis over muziekstijlen en hun culturele context uitgebouwd door het aanbieden van lessen popgeschiedenis. Binnen deze lessen is ook het leren maken van een visuele vormanalyse (waarin ook timbres, articulatie en dynamiek worden meegenomen) een belangrijk onderdeel. Tijdens de praktijklessen wordt er nu zelden meer klassikaal gewerkt, maar verdiepen de leerlingen hun vaardigheid op een instrument naar voorkeur, waarbij ze werken in bands van 5 à 6 leerlingen, die werken in aparte studio’s. Hierbij zijn samenspel, evaluatie en formuleren van feedback belangrijke onderdelen.

KLAS 1

Thema

Doel/speerpunten

Kennis van instrumenten en muziekstijlen

Kennis niveau 1 van timbres en muziekstijlen, analyse van eigen voorkeur

Theoretische basis voor uitvoering

Kennisbasis 1 op het gebied van notenwaarden, toonhoogte en articulatie/dynamiek. Daarnaast de beheersing van het lezen van tabulatuur en akkoordschema’s

Beheersing instrumentarium

Basisvaardigheid

·       melodisch (en harmonisch) piano niveau 1 (2)

·       harmonisch gitaar niveau 1

·       basisvaardigheid in Bandlab (voornamelijk gericht op timbre en bpm)

·       Facultatief: basgitaar, slagwerk

Verdere verdieping wordt aangeboden in de keuzemodule ‘Poppracticum’ (1 lesuur per week)

Samenwerking en evaluatie

Elkaar begeleiden in het leerproces, dezelfde puls houden (tweetallen)

Zelfinschatting maken en vervolgens evalueren, vervolgstappen formuleren

KLAS 2

Thema

Doel/speerpunten

Kennis van instrumenten en muziekstijlen

Kennis niveau 2 van timbres en muziekstijlen, analyse van eigen voorkeur. Het kunnen herkennen van vormonderdelen, timbres en articulatie.

Theoretische basis voor uitvoering

Kennisbasis 2 op het gebied van notenwaarden, toonhoogte inclusief voortekens en articulatie/dynamiek. Daarnaast de beheersing van het lezen van tabulatuur en akkoordschema’s en het gelijktijdig uitvoeren hiervan

Beheersing instrumentarium

Basisvaardigheid

·       Melodisch en harmonisch piano niveau 2 en 3

·       harmonisch gitaar niveau 2 + capo gebruik

·       Basgitaar en slagwerk niveau 1

·       Facultatief: versterk spelen, blaasinstrumenten, ukelele, cajon

·       basisvaardigheid in Bandlab (gericht op timbre, bpm en toonsoortbegrip)

Verdere verdieping wordt aangeboden in de keuzemodule ‘Poppracticum’ (1 lesuur per week)

Samenwerking en evaluatie

Elkaar begeleiden in het leerproces, dezelfde puls houden (tweetallen)

Vormen van bands in meervoudige bezetting

Zelfinschatting maken en vervolgens evalueren, vervolgstappen formuleren

KLAS 3

Thema

Doel/speerpunten

Kennis van instrumenten en muziekstijlen

Kennisniveau 3 en 4 van timbres en muziekstijlen. Alle genres vanaf blues komen aan bod.

Maken van een visuele vormanalyse + articulatie/dynamiek/timbres, in een culturele context plaatsen en een eigen mening vormen

Culturele en maatschappelijke context

Alle muziekgenres vanaf blues komen aan bod. Bij elk van deze genres wordt er begonnen vanuit de culturele, maatschappelijke en politieke context: Blues: kolonisatie, slavernij, ook koppeling naar culturele erfenis in de VS, rassenrellen etc. Punk: politieke context.

Theoretische basis voor uitvoering

Kennisbasis 2 op het gebied van notenwaarden, toonhoogte inclusief voortekens, akkoordbouw, akkoordprogressies en articulatie/dynamiek. Daarnaast de beheersing van het lezen van tabulatuur en akkoordschema’s en het gelijktijdig uitvoeren hiervan

Beheersing instrumentarium

Vaardigheid

·       Melodisch en harmonisch piano in ieder geval 3, bij individuele voorkeur meer

·       harmonisch gitaar in ieder geval 3, bij individuele voorkeur meer

·       + capo gebruik

·       Basgitaar en slagwerk in ieder geval niveau 2, bij individuele voorkeur meer

·       Facultatief: versterk spelen, blaasinstrumenten, ukelele, cajon

·       Vaardigheid in Bandlab en eventueel Ableton (gericht op timbre, bpm en toonsoortbegrip)

·       Het zelfstandig uitwerken van bestaande nummers (opbouwanalyse, akkoordschema’s)

·       Het schrijven van eigen composities (startpunt tekst of startpunt akkoordopeenvolging)

Verdere verdieping wordt aangeboden in de keuzemodule ‘Hedendaagse Muziekstromingen’ (1 lesuur per week)

Samenwerking en evaluatie

Elkaar begeleiden in het leerproces, vormen van bands in meervoudige bezetting. Zelfstandig beslissingen nemen over opbouw van een nummer, keuzes instrumentarium, grooves, fills etc.

Zelfinschatting maken en vervolgens evalueren, vervolgstappen formuleren

Excursies en muziek meemaken

Leerlingen gaan mee de stad in naar diverse concerten (Paradox, Concertzaal, 013), maken hiervan een ervarings- en analyseverslag

Leerlingen bezoeken én verzorgen lunchconcerten binnen de school