CULTUUR OP THERESIA

PUBLICATIES (SELECTIE)

Wetenschappelijk refereed
– Van de Kamp, M. T., Admiraal, W., Coertjens, L., Goossens, M., & Rijlaarsdam, G. (2021). The relationship of types of exploration activities with originality of visual arts designs. The Journal of Creative Behavior. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jocb.519
– van de Kamp, M. T. (2017). Re-Imagine, Re-Design and Transform. Enhancing Generation and Exploration in Creative Problem Finding Processes in Visual Arts Education. Dissertatie.
– Van de Kamp, M. T., Admiraal, W., & Rijlaarsdam, G. (2016). Becoming original: effects of strategy instruction. Instructional science44(6), 543-566. https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-016-9384-y 
– Van de Kamp, M. T., Admiraal, W., Drie, J., & Rijlaarsdam, G. (2015). Enhancing divergent thinking in visual arts education: Effects of explicit instruction of meta‐cognition. British Journal of Educational Psychology, 85(1), 47-58. https://doi.org/10.1111/bjep.12061

Wetenschappelijk non-refereed
– Van de Kamp, M. T. (2012). Beoordelen van creatieve beeldende producten en processen van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
– Van de Kamp, M. T. (2010). Divergent denken in beeldende processen. Een beschrijvend onderzoek naar het vermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs, om divergent te denken in de oriënterende fase van creatieve beeldende processen. Onderzoeksverslag Academisch Meesterschap, NIME- Master.
– Van de Kamp, M. T. (2008) Van Goghs Artistieke Proces. MA thesis kunstgeschiedenis, UvA. [niet gepubliceerd]
– Van de Kamp, M. T. (2007) Always Not from Here. Post-colonialist notions of Difference and Hybridity in relation to contemporary art.
– Van de Kamp, M. T. (2006). Modernisme en moderniteit in een nieuw perspectief ? In: Simulacrum, jaargang 14 #4, 2006.
– Van de Kamp, M. T. (2006). De visie van Rem Koolhaas op modernisme en moderniteit in de architectuur.

Artikelen in vakbladen voor kunstvakdocenten (selectie)
– Kunstzone, meest recente artikelen: Kunst ervaren en doorgronden; Hybride kunsteducatie
– CKV-gids , artikel gids 2022 Kritische, creatieve en krachtige verbeeldingen van het slavernijverleden, 2020 Dutch Design in het landschap

Samenwerking met hogescholen en universiteiten:
– K.Wiegmink, M. Nijsten en E. van Alphen van het Theresialyceum hebben deelgenomen aan het Erasmusproject: Fablab Schools EU: TowardsDigital Smart, Entrepreneurial and Innovative pupils o.l.v prof. Rachel C. Smith van Aarhus University.
– M.T. van de Kamp is werkzaam als docent bij de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, heeft gastcolleges gegeven aan de Master Cultuureducatie, KU Leuven; de Master Arts Education, Erasmus Universiteit en bij Fontys Hogeschool van de Kunsten
– P. Hamers is werkzaam als docent bij Fontys Hogeschool van de Kunsten, afdeling Conservatorium.