CULTUUR OP THERESIA

KUNST LEERLIJN BEELDEND BOVENBOUW

HAVO

KLAS 4h – KUBV en KUA
Thema Doel/speerpunten
Kunst beeldend: (Lustwarande thema) Godhead/ Quest for Solace (2022) Leren creatief denken en doen; Leren beeldend onderzoeken; Leren werken met div. materialen
Kunst beeldend: proces/ logbook Leren reflecteren op eigen werk
Kunst beeldend Thema 2: (geen vast thema, wordt jaarlijks bepaald) Leren creatief denken en doen; Leren beeldend onderzoeken; Leren werken met diverse materialen
Excursie Leren kunst analyseren; leren over artistieke creativiteit (door te kijken naar kunst); kunst meemaken en betekenis geven.
Kunst beeldend: proces/Logboek Leren procesmatig werken; Leren reflecteren op eigen werk en werk van anderen
Kunst algemeen Leren over massacultuur, en één onderwerp uit de voor-moderne tijd; Leren kunst analyseren; Leren kijken naar kunst vanuit verschillende perspectieven
KLAS 5h – KUBV en KUA
Thema Doel/speerpunten
Kunst beeldend SE 1: Lustwarande thema – Godhead/Quest for Solace (2022) Leren creatief denken en doen; Leren beeldend onderzoeken; Leren werken met diverse materialen
Kunst beeldend SE 1: proces/ logbook Leren reflecteren op eigen werk
Kunst beeldend Thema SE 2: Examenwerk maken Leren creatief denken en doen; Leren beeldend onderzoeken; Leren werken met diverse materialen
Excursie Leren kunst analyseren; leren over artistieke creativiteit (door te kijken naar kunst); kunst meemaken en betekenis geven.
Kunst beeldend: proces/Logboek Leren procesmatig werken; Leren reflecteren op eigen werk en werk van anderen
Kunst beeldend Eindexamenexpositie op school en bij Park Leren presenteren van eigen werk; Leren communiceren over kunst
KUBV – Eindexamen catalogus Leren presenteren van eigen werk aan anderen (in woord en beeld)
Kunst algemeen en vaktheorie 2 Leren de moderne cultuur; leren kunst analyseren; eren kijken naar kunst vanuit verschillende perspectieven; leren onderzoeken; leren voorbereiden op het examen
KUA – Examen Leren begrijpen, waarderen en analyseren van de betekenis(sen) van kunst in verschillende contexten (tijd, plaats en functie)

 

 

VWO

KLAS 4v – KUBV en KUA – starten vanuit leren creëren en leren analyseren van kunst
Thema Doel/speerpunten
Kunst beeldend- (Lustwarande) Godhead – Quest for Solace (2022) –   Creatief denken door associëren, combineren en abstraheren; Combineren van verschillende ideeën en vormen of werelden; (Digitaal) vormgeven en stileren; Verbeelden van een persoonlijke visie/concept op een originele manier; Ontwerpen vanuit een open, onderzoekende houding (exploreren, experimenteren)
Godhead – Lustwarande: Beelden analyseren –   Kunst analyseren (ook van niet-westerse kunst en uit vroege tijdperken); Analyseren en kritisch denken
Vaktheorie: Logboek –   Plannen, reflecteren op en evalueren van eigen proces en product
KUA – Kunst analyseren: aspecten, principes en strategieën –    Kunstbegrippen toepassen op voorbeelden uit de kunst; Kunst analyseren – kennis en vaardigheden
KUA – Massacultuur & Postmodernisme –    Kennis van modernisme, postmodernisme en massacultuur toepassen op nieuwe voorbeelden; Conceptmaps maken – afdeling 1 en 2 Palet CKV 2; Een eigen onderzoek uitwerken (Jigsaw opdracht)
Excursie –    Leren kunst analyseren; leren over artistieke creativiteit (door te kijken naar kunst); kunst meemaken en betekenis geven.
KUBV – Kinderprentenboek –   Creatief denken en samenwerken door associëren, combineren en abstraheren ; Combineren van verschillende technieken en van beeld/tekst; (Digitaal) toegepast vormgeven en stileren; Samen verbeelden van een persoonlijke visie/concept op een originele manier
KLAS 5v – KUBV en KUA – leren experimenteren en innoveren en leren onderzoeken van kunstcontexten
Thema Doel/speerpunten
Kunst beeldend- (Lustwarande) Godhead – Quest for Solace (2022) –   Creatief denken door associëren, combineren en abstraheren; Combineren van verschillende ideeën en vormen of werelden; (Digitaal) vormgeven en stileren; Verbeelden van een persoonlijke visie/concept op een originele manier; Ontwerpen vanuit een open, onderzoekende houding (exploreren, experimenteren)
Godhead – Lustwarande: Beelden analyseren –   Kunst analyseren (ook van niet-westerse kunst en uit vroege tijdperken); Analyseren en kritisch denken
Vaktheorie: Logboek –   Plannen, reflecteren op en evalueren van eigen proces en product
Kunst beeldend – gerelateerd aan ofwel hofcultuur ofwel burgerij (en theater/theatrale toegepaste vormgeving, setdesign, kostuumdesign) –   Creatief denken door associëren, combineren en abstraheren; Combineren van verschillende ideeën en vormen of werelden; Theatraal vormgeven en stileren ; Verbeelden van een persoonlijke visie/concept op een originele manier; Ontwerpen vanuit een open, onderzoekende houding (exploreren, experimenteren)
Theatervormgeving analyseren –   Kunst analyseren (ook van niet-westerse kunst en uit vroege tijdperken); Analyseren en kritisch denken
Vaktheorie: Logboek –   Plannen, reflecteren op en evalueren van eigen proces en product
Excursie (accent op kunst algemeen en kunst analyseren) –   Leren kunst analyseren; leren over artistieke creativiteit (door te kijken naar kunst); kunst meemaken en betekenis geven.

Kunst algemeen – Hofcultuur –   Kernconcepten begrijpen (Hof – Renaissance/Barok/ Neoclassicisme en over kunst van vrouwen); Contextualiseren; Kunsthistorisch redeneren; Kunst analyseren (meerdere kunsten); Bronnenonderzoek leren doen; Presenteren (mondeling en schriftelijk); Toets maken en evalueren van/reflecteren op leerproces
Kunst algemeen – Burgerij –      Kernconcepten begrijpen (Burgerij – Barok/Neoclassicisme en over slavernijgeschiedenis en ons koloniale verleden); Leren contextualiseren; Kunsthistorisch redeneren; Kunst analyseren (meerdere kunsten, verdiepend niveau); Bronnenonderzoek leren doen op basis van wetenschappelijke bronnen; Presenteren (mondeling en schriftelijk); Toets maken en evalueren van/reflecteren op leerproces
KLAS 6v – KUBV en KUA
Thema Doel/speerpunten

A: Kunst beeldend- (Lustwarande) Godhead – Quest for Solace (2022)

Subdomein B, examen kunst beeldend

 

[zie link naar beoordelingsmatrix proces en product ]

 

–     Creatief denken door associëren (veel, verschillende originele ideeën bedenken), combineren (materialen, technieken, functies etc.); Innoveren door abstraheren: analyseren, onderzoeken en stileren; Combineren van verschillende werkelijkheden ; (Digitaal) vormgeven en stileren; Verbeelden van een persoonlijke visie/concept op een originele manier; Ontwerpen vanuit een open, onderzoekende houding (exploreren, experimenteren); Kunst analyseren; Kritisch denken; Plannen, reflecteren op en evalueren van eigen proces en product; Samenwerken en presenteren
B: Vaktheorie: Proces/logboek, Godhead – Lustwarande: Beelden analyseren
Subdomein A3, examen kunst beeldend
–   Kunst analyseren (ook van niet-westerse kunst en uit vroege tijdperken; Reflecteren op kunst vanuit verschillende perspectieven, zoals religieuze of rituele functies van kunst

C: Vaktheorie: Kunst analyseren, scriptie

Subdomein A2, examen kunst beeldend

[ zie link naar checklist beoordeling scriptie ]

 

–   Kunst analyseren (ook van niet-westerse kunst en uit vroege tijdperken en van kunst gemaakt door vrouwen, bijv. werken van de Biënnale van Venetië uit 2022); Analyseren en kritisch denken

A: Kunst beeldend – Examenwerk

[zie link naar beoordelingsmatrix proces en product ]

–    Eindexamenwerk maken n.a.v. prototypes van periode 1 en 2  (Godhead/ Quest for Solace)
B: Vaktheorie: Proces/logboek: Eigen beelden analyseren
Subdomein A3, examen kunst beeldend
–   Kunst analyseren (ook van niet-westerse kunst en uit vroege tijdperken; Reflecteren op eigen kunst-leerproces

C: Vaktheorie 2/kunst algemeen:

Subdomein A1, examen kunst beeldend

 

[Zie link naar beoordelingsmatrix]

Subdomein A1, kunst beeldend, Moderne Beeldende kunst in combinatie met Cultuur van het moderne, kunst algemeen. De leerling kan/heeft:

PROCESSEN BIJ VAKTHEORIE 2 (KUNST BEELDEND):

–     1: Kennis van begrippen en contexten

–     2: Analyseren en evalueren (bij onderzoeken)

–     3: Bronnen onderzoeken

–     4: Kunst analyseren

–     5: Contextualiseren (kunst in contexten)

PRESENTATIES BIJ VAKTHEORIE 2 (KUNST BEELDEND):

–     A: Schriftelijk verslagleggen (van onderzoek) en onderzoek mondeling presenteren

PRODUCTEN BIJ VAKTHEORIE 2 (KUNST BEELDEND):

Toetsvragen beantwoorden op examenniveau

KUBV – Eindexamen expositie in school en bij Park –   Leren presenteren van eigen werk; Leren communiceren over kunst
KUBV – Eindexamen catalogus –    Leren presenteren van eigen werk aan anderen (in woord en beeld)
KUA – Examen

 

Excursie

–   Leren begrijpen, waarderen en analyseren van de betekenis(sen) van kunst in verschillende contexten (tijd, plaats en functie)