CULTUUR OP THERESIA

WAAROM THERESIALYCEUM EEN CULTUURPROFIELSCHOOL WIL ZIJN

SCHOOLPLAN EN CULTUURBELEID. Ons onderwijs is erop gericht om de leerling te stimuleren om zijn eigen leven op een volwassen manier te leiden en hierin zichzelf te ontdekken. Hierbij gaan we uit van Gert Biesta: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie.[1] Onze leerlingen leren dan ook niet alleen voor en op school, maar ook voor en van het leven. Wij streven naar een brede algemene vorming van onze leerlingen en dragen uit dat leren leuk is en niet altijd een concrete toepassing of nut hoeft te hebben. In het licht van onze rijke traditie staat zelfontplooiing hoog in het vaandel.[2]

Sinds 2009 zijn wij cultuurprofielschool. Wij bouwen aan de culturele identiteit van onze leerlingen vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur, in de breedste zin van het woord, een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Dit gebeurt in het buitenschoolse programma enerzijds via de brede cultuurleerlijn met vakoverstijgende projecten en in het curriculum van ckv in de bovenbouw en anderzijds via kwaliteitsvol onderwijs in de kunstvakken beeldend en muziek als examenvakken, in de verdiepende kunstleerlijn waarin leerlingen kunst en artistieke creativiteit leren ervaren en diepgaand doorgronden. Naast kunst en cultuur besteden we ook aandacht aan de waarde van cultureel erfgoed in beide leerlijnen. Bij de vakoverstijgende cultuurprojecten is het samenwerken van alle vakken belangrijk om voor leerlingen een zinvolle samenhang te laten ontstaan.[3]

In aanvulling op de schoolvisie zoals uitgewerkt in het schoolplan, nemen we als cultuurprofielschool ook de visie van Biesta als uitgangspunt en onderschrijven we het belang van kunstonderwijs[4] zoals hij dat uiteenzet in ‘Door kunst onderwezen willen worden’. Daarin beschrijft hij dat de pedagogische opdracht, het werk van het hart en de handen (wij voegen daar nog graag de ogen, oren en tastzin aan toe), de affectie en onze waarneming bij kunsteducatie de mogelijkheid geven om in dialoog met de wereld te komen. De docent toont de leerling wat er in de (kunst)wereld goed, belangrijk of betekenisvol kan zijn door daar aandacht aan te besteden en biedt zo de mogelijkheid voor de leerling om in dialoog met de wereld en de kunsten te komen.[5]

Kunsteducatie schept volgens Biesta de mogelijkheid om leerlingen via hun verlangens en expressieve uitingen met weerstand en de wereld in contact te komen. In het artistieke proces dat ontstaat speelt ‘weerstand’ op verschillende manieren een rol. Kunst als concretisering van verbeelding kent fysieke en sociale grenzen en hetgeen dat ontstaat dient op waarde en kwaliteit geschat te worden. Dit is een persoonlijke en vormende kwestie. […] Kunstenaar zijn is een doorlopend proces en voortdurende poging met de wereld in dialoog te komen en draait niet om specifieke intenties, resultaat of de receptie ervan. Het gaat om het ervaren van onze verlangens en het blijvend vormen van eigen antwoorden in relatie tot de wereld. Vormende momenten verschijnen in het ‘artistieke’ streven, zodat kunst ons kan onderwijzen […] Kunst helpt in het opwekken van verlangen om in dialoog met de wereld te blijven, omdat het ons blijheid, energie en opwinding kan geven…….!             

[1] https://nivoz.nl/nl/nro/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering

[2] Schoolplan 2021 – 2025: Autonoom en in verbinding. https://theresialyceum.nl/wp-content/uploads/2021/10/Schoolplan-21-25-Theresialyceum-Autonoom-in-verbinding_definitief.pdf

[3] Id.

[4] https://nivoz.nl/nl/door-kunst-onderwezen-willen-worden-ofwel-een-pedagogisch-perspectief-op-kunsteducatie

[5] Id.